Inbördeskrig i Libyen

Följande artikel ger en bakgrund till revolten mot Gaddafi, hans mångåriga diktatur och inte minst hans relationer till Väst.